Värmepump - kvalitetsförsäkran

LÄS MER

Här kan du som entreprenör eller fastighetsägare skicka in kvalitetsförsäkran av värmepumpsanläggning efter installation.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljö- och byggförvaltningen, 010 - 353 70 00
miljo-bygg@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om värmepumpar.