Värmepump - kvalitetsförsäkran

LÄS MER

Här kan du som entreprenör eller fastighetsägare skicka in kvalitetsförsäkran av värmepumpsanläggning efter installation.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljökontoret
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljökontoret, 0499-171 51
miljo@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om värmepumpar.