Nominering till Mönsterås kommuns Idrottspris

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Mönsterås kommuns idrottspris är avsett att uppmärksamma idrottsledare/tränare inom Mönsterås kommun som under året varit särskilt framgångsrik eller på annat sätt erhållit särskild uppmärksamhet i sitt utövande. Priset kan även tilldelas för idrottsprestation av utövare tillhörande en förening i Mönsterås eller utövare bosatta i Mönsterås kommun.

 

Mottagare:
Mönsterås kommun, Kultur- och fritidsnämnden
Box 4
383 21 Mönsterås

Kontakt:
Fritidskontoret 0499-170 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa