Ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök via e-tjänst

Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt eller det företag du representerar företag manuellt.

Ansök via blankett

Vill du istället ansöka via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Miljö- och byggförvaltningen
Box 54
383 22 Mönsterås

Besöksadress:
Kommunhuset
Kvarngatan 2
Mönsterås

Handlingar som du ska bifoga

Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klart innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende men spara det och avsluta det vid ett senare tillfälle.

Exempel på handlingar som ska bifogas vid ny ansökan:

  • registreringsbevis från Bolagsverket
  • ägarförhållanden
  • köpeavtal
  • finansiering
  • ekonomi och budget
  • dispositionsrätt
  • ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering

Prövningsavgift och ansökningstid

Din ansökan prövas när avgiften är betald. På monsteras.se kan du läsa mer om serveringstillstånd och avgifter.

Tänk på att det tar cirka sex till åtta veckor, från det att ansökan är komplett och avgiften är betald, att få sin ansökan prövad. Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av kommunstyrelsen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste ha fyllt 20 år
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa