Förmyndare - Förteckning över myndlings tillgångar och skulder (A)

LÄS MER

Här kan du som förmyndare lämna en förteckning över den underåriges tillgångar och skulder. Du kan även uppge värdet på eventuella fastigheter och aktier.

Kontakt:
Överförmyndare i samverkan (Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås)
Högsby kommun
579 80 Högsby

Mer information:
0491-29369
overformyndare@hogsby.se