Dispens för tung transport

LÄS MER

Här kan du som kör tung transport ansöka om dispens.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 010-353 70 00