Utstakning - beställning

LÄS MER

Här kan du som fått bygglov beställa utstakning, säkerställa att huset placeras på rätt ställe.

Utstakning av hus kan krävas vid ett bygglov.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 010-353 70 00