Förtroendevald - traktamente

LÄS MER

Här kan du som är förtroendevald ansöka om traktamente.

Mottagare:
Mönsterås kommun, [respektive nämndsekreterare]
Box 54, 383 Mönsterås

Mer information:
Här kan du läsa mer om arvoden för politiker.