Förtroendevald - traktamente

LÄS MER

Här kan du som är förtroendevald ansöka om traktamente.

Mottagare:

Mönsterås kommun, [respektive nämndsekreterare]
Box 54, 383 22 Mönsterås

Mer information:

Här kan du läsa mer om arvoden för politiker.