Förening - verksamhetsbidrag från kommunstyrelsen

LÄS MER

Här kan du som pensionärsförening, handikapporganisation, samhällsförening eller liknande söka om bidrag från kommunstyrelsen.

Skicka in din ansökan senast den 31 mars.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott
Box 54
383 22 Mönsterås

Kontakt:
Kommunledningskontoret, 0499-170 00
kommun@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om föreningsbidrag.