Lagen om stöd och service (LSS) - insatser

LÄS MER

Här kan du som brukare eller närstående ansöka om insatser enligt 9 § LSS (lagen om stöd och service).

Mottagare:
Mönsterås kommun, Biståndsenheten
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Biståndsenheten, 010-353 70 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om insatser enligt lagen om stöd och service.