Anmälan om kontrollansvarig

LÄS MER

Här kan du som byggherre anmäla om kontrollansvarig.

Blanketten ska användas tillsammans med ansökan om bygglov.

Postadress/postal address:
Mönsterås kommun, Miljö- och byggförvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt/contact:
Miljö- och byggförvaltningen, 0499-170 00
miljo-bygg@monsteras.se

Mer information/more information:
Bygga nytt, ändra eller riva