Bygglov, anmälan - kontrollansvarig

LÄS MER

Här kan du som byggherre anmäla om kontrollansvarig.

Blanketten ska användas tillsammans med ansökan om bygglov.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-179 96
planobygg@monsteras.se

Mer information: 
Här kan du läsa mer om kontrollansvarig.