Ansökan om val av skola för elev folkbokförd utanför Mönsterås kommun

LÄS MER

Skolvalet görs i en tjänst som du når genom att klicka på knappen till höger.

Du som vårdnadshavare har rätt att välja en annan skola än den ditt barn blivit anvisad. Det är rektorn på den skola du söker till som fattar beslut om det finns plats. Väljer du en annan skola har barnet inte rätt till skolskjuts. Har du frågor kring skolval vänder du dig till rektorn på den skola ni önskar att ert barn placeras.

Finns det två vårdnadshavare behöver båda ge sitt godkännande.

För mer information klicka här.