Cistern - installation

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare eller företag anmäla om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljökontoret
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljökontoret, 0499-171 51
miljo@monsteras.se

Mer information:  
Här kan du läsa mer om cisterner.