Cistern - installation

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare eller företag anmäla om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljö- och byggförvaltningen, 010 - 353 70 00
miljo-bygg@monsteras.se

Mer information:  
Här kan du läsa mer om cisterner.