Invententering civilsamhället med anledning av Covid-19-utbrottet

LÄS MER

Vid en störning eller kris, så som Covid-19-utbrottet, är det viktigt att samhällets resurser används på ett så klokt sätt som möjligt.  Vi behöver därför inventera vad Mönsterås civila samhälle kan erbjuda för olika insatser och hur vi kan vi samordna frivilliga resurser för att både förebygga och avhjälpa konsekvenser av coronaviruset. 

Det görs säkert en hel del insatser redan i civilsamhället men ytterligare behov kan snabbt uppstå i samhället om läget förvärras. Behov och insatser kan handla om praktisk hjälp till personer som inte kan eller bör träffa andra. Det kan också gälla att motverka negativa konsekvenser av isolering och oro. Även nedstängda mötesplatser, arbetsplatser och skolor, kan innebära att den psykiska och fysiska hälsan riskerar att försämras hos medborgare i kommunen.

Gör ni några aktiviteter i er organisation eller finns det personer i er organisation som kan hjälpa till i andra organisationers aktiviteter?

Skicka in era uppgifter genom denna e-tjänst. De uppgifter ni rapporterar in kommer vi att sammanställa och publicera på kommunens webbplats så att alla har tillgång till uppgifterna.

Mer information
Här kan du läsa mer om inventeringen av civilsamhällets aktiviteter, resurser och möjligheter i Mönsterås under Covid-19-utbrottet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa