Verksamhets- och lokalbidrag

LÄS MER

Verksamhetsbidraget ska användas för att täcka en del av föreningens baskostnader för administration och verksamhet. Bidraget betalas ut en gång per år och beräknas på antalet medlemmar i åldern 7 till 25 år.

Antal medlemmar Kronor/person
1-100 40 kronor
101-200 35 kronor
201 och fler 30 kronor

Lokalbidraget är 25 kronor per medlem mellan 7-25 år.

Lokalbidraget ska användas för att täcka del av föreningens lokalkostnader. Förening som hyr eller äger lokal eller fastighet kan få bidrag till hyra, uppvärmning, vatten och el. Mönsterås kommuns lokaler som hyrs till föreningstaxa är redan subventionerade och går ej att söka bidrag för.

Bidrag avser kostnader under föregående verksamhetsår.

Ansökan ska göras senast den 31 mars.

Verksamhetsberättelse, kassarapport, revisionsberättelse och föreningspolicy ska bifogas ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Oscar Ekstam
Oscar.Ekstam@monsteras.se