Sjukersättning personlig assistans - ansökan

LÄS MER

Här kan du som brukare ansöka om ekonomiskt stöd när din ordinarie assisten är sjuk.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Biståndsenheten
Box 54, 383 22 Mönsterås