Utbildningsbidrag

LÄS MER

Bidraget ska stödja och stimulera kompetensutveckling av ledare och instruktörer inom fritidsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Utbildningsbidrag utgår med 300 kronor per dag och maximalt 1 500 kronor per kurs.

Ansökan ska göras senast en månad efter avslutad kurs. Specificering av kostnader samt kursprogram och kursintyg ska bifogas ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Oscar Ekstam
Oscar.Ekstam@monsteras.se