Förstärkningsanslag till Studieförbunden i Mönsterås kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för studieförbunden att själva forma och utveckla sin bildningsverksamhet. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Kommunens stöd till studieförbunden ger dem möjlighet att, utifrån respektive förbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet i kommunen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa