Avfall för användning som täckmassor

LÄS MER

Här kan du som avfallsproducent dokumentera avfall som kan användas som täckmassor vid Mörkeskogs avfallsanläggning.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-178 80

Mer information:
Här kan du läsa mer om avfall och återvinning för företagare.