Bygglov - Anmälningspliktiga åtgärder - Ändring av en byggnads tekniska egenskaper - Anmälan om rivning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra din anmälan för ändring av en byggnads tekniska egenskaper. Det kan exempelvis vara installation eller väsentlig ändring av hiss, brandskydd, ventilation, vattenförsörjning, avlopp eller anmälan om rivning. Det kan också vara en åtgärd som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs.

Tänk på att du måste få ett startbesked innan du påbörjar din åtgärd.
 

Boverket kan du läsa mer om vad som gäller för ändring av en byggnads tekniska egenskaper.

 

Innan du ansöker
Ritningarna måste vara skannade. Fotograferade ritningar förvränger perspektivet och är därför inte fullständiga.

* = Obligatoriska uppgifter i e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa