Val av annan skola inom kommunen

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare skicka in en ansökan om att ditt barn önskar skolgång på annan skola än den skola som anvisas enligt kommunens upptagningsområden.

Mottagare

Mönsterås kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen, 0499-170 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om val av grundskolan.