Bygg - rivningsanmälan

LÄS MER

Här kan du som ska riva och behöver göra en anmälan skicka in en rivningsanmälan och rivningsplan.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-171 56
planobygg@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om rivningsanmälan.