Bygglov, anmälan - teknisk beskrivning

LÄS MER

Här kan du som ska bygga, renovera eller riva fylla i bilagan Teknisk beskrivning som ska användas till bygglov, anmälan samt vatten och avlopp .

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-179 96
planobygg@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om bygganmälan.