Enskilt avlopp - bidrag till vatten- och avloppsanläggning

LÄS MER

Om du inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet måste du anlägga ett enskilt avlopp som renar och tar hand om ditt avloppsvatten. Oftast är det fastigheter på landsbygden som har enskilda avlopp. Vill du anlägga ett nytt enskilt avlopp eller göra om ditt avlopp måste du söka tillstånd eller göra en anmälan. Du kan även i vissa fall söka bidrag för anläggningen.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54
383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-170 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om enskilda avlopp.