Föreningsbidrag till fritidsföreningar

LÄS MER

När du klickar på knappen kommer du till möjligheten att söka kommunens bidrag till fritidsföreningar som bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år.
Ansökan om drift, underhåll och investeringar
Ansökan om startbidrag
Utbildningsbidrag fritidsföreningar
Verksamhets- och lokalbidrag fritid
Aktivitetsstöd (LOK-stöd) / närvarokort

(Föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet hanterar aktivitetsstöd/LOK-stöd genom respektive specialförbund/RF SISU Småland. Övriga föreningar ansöker och administrerar aktivitetsstöd/LOK-stöd genom att skapa föreningskonto i e-serve, mer information får du genom att starta denna e-tjänst).

Mer information:
Här kan du läsa mer om stöd till föreningar.

Kontakt:
fritid@monsteras.se
Fritidskontoret, 0499-170 00