Anmälan om båtbottenmätning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att göra en anmälan om gratis båtbottenmätning i Mönsterås Kommun

Här kan du välj om du vill ha ett protokoll från mätningarna hemskickat, samt betala för protokollet (250 kr). Projektet Rena båtbottnar pågår under perioden 2023–2024 och då står kommunen för mätningen med bidrag från LOVA-medel. Notera att från 2025 subventionerar inte kommunen båtbottenmätning.

Båtklubbar, i egenskap av verksamhetsutövare, ansvarar för att säkerställa att kemikalier inte läcker ut till omgivningen. Båtägare ansvarar för att otillåtna båtbottenfärger inte används på båtar.
Nämnden avser att tillämpa 100 µg/cm2 som rådgivande referensvärde för tenn. Båtar med halter som överskrider det rådgivande referensvärdet kommer med start 2025 ej tillåtas att sjösättas och måste saneras snarast. Båtägare kommer att bli tvungna att uppvisa protokoll eller annan dokumentation på att båtbotten är fri från förbjudna ämnen. Läs mer Projekt Rena båtbottnar - Mönsterås kommun (monsteras.se)

 

Frågor om e-tjänsten

Emil Fridolfsson
emil.fridolfsson@monsteras.se
010-353 71 41

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa