Kulturstipendium

LÄS MER

Här du som enskild eller förening ansöka om kulturstipendium till person eller grupp som under året utfört förtjänstfull insats inom litteratur, konst, konsthantverk, musik, dans, teater, film, folkbildning, kulturminnesvård, historia eller annat kulturellt verksamhetsfält.

Skicka in ditt förslag senast den 1 oktober.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Kulturnämnden
Box 4
383 21 Mönsterås

Kontakt:
Kulturnämnden, 0499-170 00