Nominering till Mönsterås kommuns folkhälsostipendium

LÄS MER

Folkhälsoarbete innebär målinriktade, systematiska och hälsofrämjande insatser för att skapa goda förutsättningar för kommunmedborgarna att på lika villkor uppnå en god fysisk och psykisk hälsa. Folkhälsostipendiet är ett officiellt erkännande och en uppmuntran till den som under året har gjort en förtjänstfull insats för att stärka folkhälsan i kommunen. Stipendiet delas ut till en stipendiat som helt belopp. Stipendiet kan också delas ut till en grupp av personer som då betraktas som en stipendiat.

Mönsterås kommun,
Folkhälsorådet
För mer information kontakta kommunens folkhälsosamordnare:  0499-178 57

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Tjänsten kräver signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa