Gödsel - dispens för spridning av gödsel

LÄS MER

Till följd av den varma och torra sommaren finns det möjlighet att ansöka om undantag gällande gödselspridning. Detta är aktuellt under november år 2020 för åkermark inom känsliga områden.

Ansökan handlar om undantag från 25 § SJVFS 2004:62.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljö- och byggförvaltningen, 0499-171 51
miljo-bygg@monsteras.se