Grävtillstånd i kommunal mark med tillhörande trafikanordningsplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som ska utföra schaktarbete där en gata eller park helt eller delvis behöver stängas av på kommunal mark, ansöka om tillstånd.
Om du ansöker som privatperson kontakta kommun@monsteras.se

Ansvaret för att arbeten blir utförda enligt kommunens anvisning ligger alltid på ledningsägaren. Ledningsägaren påtar sig allt arbetsmiljöansvar och svarar för att allt arbete bedrivs enligt gällande arbetsskyddsbestämmelser. Det betyder att denna ansökan endast kan göras av ledningsägaren.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa