Förening - evenemangsbidrag/arrangemangsstöd

LÄS MER

Här kan du som förening eller grupp ansöka om evenemangsbidrag och arrangemangsstöd. Ansökan ska lämnas in senast tre (3) månader innan det planerade evenemanget eller arrangemanget.

Efter evenemanget eller arrangemanget ska en återrapportering skickas in. Klicka här för att komma till återrapporteringen.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott
Box 54
383 22 Mönsterås

Kontakt:
Kommunledningskontoret, 0499-170 00
kommun@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om evenemangsbidrag och arrangemangsstöd.