Felanmälan - Hål i gatan, potthål eller andra vägskador

LÄS MER

Här kan du som upptäcker ett hål i gatan (potthål/slaghål), eller annan vägskada, felanmäla skadan till kommunen. 

Mönsterås kommun ansvarar för många gator och vägar. Exempelvis de flesta gator och vägar i tätorterna. Även gång- och cykelvägar. Större vägar som E22:an och mindre vägar utanför tätorterna har ofta andra väghållare som ansvarar för vägen. Där är Trafikverket eller föreningar ansvariga. 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa