Förening - aktivitetsstöd (LOK-stöd) närvarokort

LÄS MER

Här kan du som förening fylla i närvarokortet för lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, som ska skickas in tillsammans med ansökan. Klicka här för att komma till ansökan om aktivitetsstöd.
Skicka in din ansökan tillsammans med närvarokortet senast den 15 augusti för vårsäsong och den 25 februari för höstsäsong.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Fritidskontoret
Box 54
383 22 Mönsterås

Kontakt:
fritid@monsteras.se
Fritidskontoret, 0499-170 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om föreningsbidrag.