Förening - ansökan om stimulansbidrag fritidsföreningar

LÄS MER

Här kan du ansöka om stimulansbidrag inom fritidsområdet. Bidraget ges till verksamhet bland ungdomsföreningar som inte kan inrymmas inom någon fastställd bidragsgrupp, till exempel läger- och lovverksamhet eller drogförebyggande verksamhet. 

Mottagare:

Mönsterås kommun, Kultur- och fritidsnämnden
Box 54
383 22 Mönsterås

Kontakt:
Kultur- och fritidsförvaltningen, 0499-170 00
fritid@monsteras.se 

Mer information:
Här kan du läsa mer om stöd till föreningar.