Förening - ansökan om stimulansbidrag kulturföreningar

LÄS MER

Här kan du ansöka om stimulansbidrag inom kulturområdet. Bidrag kan exempelvis ges till projekt eller insatser som främjar bygden och stärker den lokala identiteten. 

Mottagare:

Mönsterås kommun, Kultur- och fritidsnämnden
Box 54
383 22 Mönsterås

Kontakt:
Kultur- och fritidsförvaltningen, 0499-170 00
kultur@monsteras.se 

Mer information:
Här kan du läsa mer om stöd till kulturföreningar.