Förening - ansökan om kulturbidrag till dokumentation

LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag till utgivning av dokumentation och inventeringar som har anknytning till Mönsterås.

Ansökan ska göras innan arbetet med dokumentationen påbörjas.  

Mottagare:

Mönsterås kommun, Kultur- och fritidsnämnden
Box 54
383 22 Mönsterås

Kontakt:
Kultur- och fritidsförvaltningen, 0499-170 00
kultur@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om stöd till kulturföreningar.