Förening - Ansökan om startbidrag

LÄS MER

Nybildade föreningar kan ansöka om ett startbidrag på 500 kronor. Till ansökan ska bifogas verksamhetsplan, stadgar, mötesprotokoll med styrelseförteckning, kontouppgifter samt om föreningen tillhör någon Riksorganisation.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • För att kunna utnyttja denna tjänst krävs bank-id.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa