Förening - aktivitetsstöd (LOK-stöd)

LÄS MER

Här kan du som förening ansöka om lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, för din förening.

LOK-stöd närvarokort ska skickas in tillsammans med ansökan.

Skicka in din ansökan senast den 15 augusti för vårsäsong och den 25 februari för höstsäsong.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Fritidskontoret
Box 54
383 22 Mönsterås

Kontakt:
fritid@monsteras.se
Fritidskontoret, 0499-170 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om föreningsbidrag.