Förening - utbildningsbidrag fritidsföreningar

LÄS MER

Här kan du som fritidsförening ansöka om utbildningsbidrag.

Skicka in din ansökan senast en (1) månad efter utbildningstillfället.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Fritidskontoret
Box 54
383 22 Mönsterås

Kontakt:
fritid@monsteras.se
Fritidskontoret, 0499-170 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om föreningsbidrag.