Folkhälsostipendium

LÄS MER

Här kan du skicka in förslag på person eller grupp som under året arbetat med hälsofrämjande insatser för att skapa goda förutsättning och för att på lika villkor uppnå en god fysik och psykisk hälsa.

 

Mottagare:
Mönsterås kommun, Folkhälsorådet
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Folkhälsorådet, 0499-170 00