Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

LÄS MER

Postadress/postal address:

Mönsterås kommun, Miljö- och byggförvaltningen

Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt/contact:
Miljö- och byggförvaltningen, 0499-170 00
miljo-bygg@monsteras.se

Mer information/more information:
Bygga nytt, ändra eller riva