Bygg - anmälan ej bygglovspliktig åtgärd

LÄS MER

OBS! När du klickar på "Till extern e-tjänst" så lämnar du denna webbplats (e-tjänsten öppnas i nytt fönster). Om ett ärende skapas i den e-tjänst som du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via Mina sidor på denna webbplats. Du måste istället logga in på e-tjänsten som du länkas till för att kunna följa ditt ärende.

Här kan du göra din anmälan på  installationer och ändringar som inte kräver bygglov.

Anmälan gör du bland annat för:

  • installation av ny eldstad och eller rökkanal,
  • ändringar som berör bärande delar,
  • ändringar av en byggnads planlösning,
  • installation eller ändringar av vatten- och avlopp (VA) eller ventilation,
  • ändringar som påverkar brandskyddet,
  • om du ska riva en eller flera byggnader utanför detaljplanerat område (rivningsanmälan).

Anmälan av till exempel ett så kallat Attefallshus gör du via anmälan enligt attefallsregler.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-171 56
planobygg@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om bygglov, marklov och rivningslov.