Hemtjänst - val av leverantör

LÄS MER

Här kan du som brukare välja leverantör inom hemtjänsten. Du kan välja en leverantör för både service- och omsorgsinsatser eller välja två leverantörer, en för serviceinsatser och en för omsorgsinsatser, beroende på vilka insatser som beviljats för dig.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Biståndsenheten
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Biståndshandläggare, 0499-170 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om eget val inom hemtjänsten.