Brandfarliga varor - tillstånd hantering

LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-170 00

Mer information:
Mer information om brandfarliga varor.