Förening - ansökan om drift, underhåll och investeringar av föreningsägda anläggningar

LÄS MER

Här kan fritidsföreningar ansöka om bidrag för drift, underhåll och investeringar av föreningsägda anläggningar. Om din förening har stora verksamhetskostnader, planerar större investeringar/projekt eller bär extra höga drift- och underhållskostnader för er anläggning kan du söka om extra verksamhets- och investeringsbidrag.

Skicka in ansökan senast den 31 mars. Ansökan kan göras efter 31 mars men ingen garanti för bidrag kan då ges beroende på övriga ansökningar och budget.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Fritidskontoret
Box 54
383 22 Mönsterås

Kontakt:
fritid@monsteras.se
Fritidskontoret, 0499-170 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om föreningsbidrag.