Brandfarliga varor - föreståndare

LÄS MER

Här underrättar du om föreståndare för hantering av brandfarliga varor.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Räddningstjänsten
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Räddningstjänsten, 0499-173 10
raddningstjansten@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa om brandfarliga varor.