Tillstånd för tillfällig försäljning, hyra av torgplats

LÄS MER

Här kan du som ska ha en tillfällig försäljning eller hyra en torgplats ansöka om tillstånd.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-171 72

Mer information:
Här kan du läsa mer om torghandel och marktillstånd.