Lägenhetsregister - ajourhållning (flerbostadshus och specialbostäder)

LÄS MER

Här kan du som ägare av flerbostadshus eller specialbostäder med mer än en lägenhet lämna uppgifter för ajourhållning av lägenhetsregistret.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-179 96

Mer information:
Här kan du läsa mer om lägenhetsregister.