Egensotning

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare ansöka om dispens för att själv sköta sotningen av fastigheten.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Räddningstjänsten
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Räddningstjänsten, 0499-173 10
raddningstjansten@monsteras.se