Brandskyddsarbete - bilaga till redogörelse

LÄS MER

Här hittar du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare bilagan till skriftlig redogörelse av systematiskt brandskyddsarbete.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Räddningstjänsten
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Räddningstjänsten, 0499-173 10
raddningstjansten@monsteras.se