Förening - registrera eller ändra föreningsuppgifter

LÄS MER

Här kan du som förening registrera eller ändra dina uppgifter.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Fritidskontoret
Box 54
383 22 Mönsterås

Kontakt:
fritid@monsteras.se
Fritidskontoret, 0499-170 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om hur du registrerar nytt eller ändrar dina föreningsuppgifter.