Livsmedelsverksamhet - ändring, upphörande

LÄS MER

Här kan du som har en livsmedelsverksamhet anmäla om ändringar i verksamheten eller att verksamheten upphör.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljökontoret
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljökontoret, 0499-171 51
miljo@monsteras.se