Livsmedelsverksamhet - ändring, upphörande

LÄS MER

Här kan du som har en livsmedelsverksamhet anmäla om ändringar i verksamheten eller att verksamheten upphör.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljö- och byggförvaltningen, 0499-171 51
miljo-bygg@monsteras.se